Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Cyfeirnodau

Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC) (2000) Canlyniadau Dymunol i Ddysgu Plant Cyn Oedran Addysg Orfodol, Caerdydd: ACCAC.

Bastiani, J. and Wolfendale, S. (gol) (1996) Home-School Work in Britain: Review, Reflection and Development, Llundain: David Fulton.

Belbin, R.M.(1981) Management Teams: Why They Succeed or Fail, Llundain: Butterworth-Heinemann.

Bennett, R. (1994) Organisational Behaviour (2il arg), Llundain: Pitman

Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People (CEEHCYP) (1978) Special Educational Needs, Adroddiad Warnock, Llundain: HMSO.

Committee on Standards in Public Life (1995) ‘The 7 principles of public life’, 31 Mai, GOV.UK. Ar gael yn: https://www.gov.uk/ government/ publications/ the-7-principles-of-public-life/ the-7-principles-of-public-life--2 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Cymdeithas Genedlaethol y Llywodraethwyr (NGA) (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (2il arg), Cymdeithas Genedlaethol y Llywodraethwyr. Ar gael yn: https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Gwasanaethau Governors Cymru, http://www.governors.cymru/ cymraeg/ (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Hathway, O. (n.d.) ‘Education begins at home’, Cyngor y Gweithlu Addysg. Ar gael yn: https://www.ewc.wales/ site/ index.php/ en/ about/ staff-room/ son-archive/ 43-english/ about/ staff-room/ blog-archive/ 104-owen-hathway-education-begins-at-home.html (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Jones, C. a Pound, L. (2008) Leadership and Management in the Early Years: A Practical Guide, Llundain: Gwasg Y Brifysgol Agored.

Llywodraeth Cymru (n.d. 1) ‘Llywodraethiant ysgolion’, LLYW.CYMRU. Ar gael yn: https://gov.wales/ school-governance (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Llywodraeth Cymru (n.d. 2) ‘Mae addysg yn newid’, LLYW.CYMRU. Ar gael yn: https://gov.wales/ education-changing (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Llywodraeth Cymru (2013) Hyfforddiant Sefydlu i Lywodraethwyr yng Nghymru, Hawlfraint y Goron, Caerdydd: Llywodraeth Cymru. Ar gael yn: https://gov.wales/ sites/ default/ files/ publications/ 2018-03/ induction-training-for-governors-in-wales-guidance-for-local-authorities-and-governing-bodies-of-maintained-schools.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

Maclure, J. S. (1968) Educational Documents: England and Wales 1816–1967, London: Methuen.

McCall, C. and Lawlor, H. (2000) Leadership Examined: Knowledge and Activities for Effective Practice, London: Stationery Office Books.

Meighan, R. (1997) The Next Learning System, Nottingham: Educational Heretics Press.

National Governors’ Association (NGA) (2015) ‘Key questions every governing board should ask itself’ (2nd edn), National Governors’ Association. Available at: https://www.nga.org.uk/ getmedia/ 028dfea6-8313-4339-96ed-fa61e0769fe4/ Twenty-questions-second-edition-2015.pdf (cyrchwyd 3 Hydref 2019).

The Open University (2019) Working in groups and teams, OpenLearn. Available at: https://www.open.edu/ openlearn/ money-business/ leadership-management/ working-groups-and-teams/ content-section-0?active-tab=description-tab (cyrchwyd 7 Hydref 2019).

Pugh, G. and De’Ath, E. (1989) Working Towards Partnership in the Early Years, London: National Children’s Bureau.

Reed, M. (2009) ‘Partnership working in the Early Years’ in A. Robbins and S. Callan (2008) Managing Early Years Settings: Supporting and Leading Teams, London: Sage Publications.

Read, M. and Rees, M. (2010) ‘Working in teams in the Early Years’ in Cable, C., Miller, L. and Goodliff, G. Working with Others in the Early Years (2nd edn), Maidenhead: Open University Press.

Ribbens, J. (2000) untitled paper presented at an Economic and Social Research Council (ESRC) seminar ‘Parents and Schools’, Bath Spa University, 18 October.

Rodd, J. (2006) Leadership in Early Childhood (2nd edn), Maidenhead: Open University Press.

Rost, J.C. (1991) Leadership for the Twenty-first Century, New York, NY: Praerger.

Sharpe, R. and Green, A. (1975) Education and Social Control: A Study in Progressive Primary Education, London: Routledge and Kegan Paul.

Tassoni, P. (2000) Certificate Child Care and Education (2nd edn), Oxford: Heinemann.

Vincent, C. (1996) Parents and Teachers: Power and Participation, London: Falmer Press.

Wallace, W. (2002) ‘Meet the parents’, Nursery World, 2 May, pp. 10–11.

Young-Powell, A. (2016) ‘What makes a brilliant board of governors?’, The Guardian, 23 September. Available at: https://www.theguardian.com/ teacher-network/ 2016/ sep/ 23/ six-essential-skills-for-school-governing-bodies-and-how-to-get-them (accessed 30 August 2019).

CYM_SGC_2a

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored