Mynd i'r prif gynnwys

Mae’r ffigur yn dangos y model pedwar cam ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae’r pedwar cam – ‘Asesu’, ‘Penderfynu’, ‘Gweithredu’ ac ‘Adolygu’ – yn cael eu dangos gyda saethau’n nodi (ar ffurf cylch) y drefn y cymerir y camau wrth wneud penderfyniadau.