Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

15 Crynodeb o Sesiwn 1

Gall penderfyniadau am wario arian – yn enwedig ar bryniannau mawr – eich rhoi o dan ddylanwadau a phwysau amrywiol, boed gan gymdeithas neu gennych chi eich hun. Mae rhai o’r rhain yn deillio o’n personoliaeth a’n nodweddion ymddygiad. Daw rhai dylanwadau o bwysau cymdeithasol a thactegau marchnata’r rheini sydd eisiau gwerthu i ni.

Gall yr holl ddylanwadau hyn arwain at wneud penderfyniadau gwario gwael.

Er mwyn cymryd rheolaeth, rhaid cael methodoleg ddiduedd i’n helpu. Mae’r model pedwar cam yn darparu hyn drwy nodi beth sydd angen ei wneud wrth wneud pryniannau mawr.

Buoch yn edrych ar y ffordd y gall y model helpu i wneud penderfyniadau da wrth brynu cynnyrch yswiriant – rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o gartrefi’n ei wneud sawl gwaith y flwyddyn.

Rydych chi hefyd wedi edrych ar siopa ar y rhyngrwyd ac awgrymiadau i adnabod ac osgoi’r sgamiau sydd i’w cael ar-lein, a ffyrdd o siopa’n fwy diogel ar y we.

Felly, dylai’r sesiwn hon fod wedi gwneud i chi fod yn fwy ymwybodol o sut a pham rydych chi’n gwario eich arian ac yn fwy medrus wrth wneud penderfyniadau ystyriol ynghylch beth i’w brynu.

Dolenni darllen pellach

Darllenwch flog MoneySavingExpert.com Scam blog [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Dysgu rhagor am wefannau copycat.

Dechrau arni gyda Sesiwn 2: Cyllidebu a threthi.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12