Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3 Gallai eich arferion amharu ar eich dewisiadau gwario

Yn ogystal â’r ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar y ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau ariannol, mae nifer o arferion drwg a all gael effaith niweidiol ar ein penderfyniadau. Nawr byddwch yn edrych ar rai o’r ymddygiadau hyn.

Mae'r ffigur yn dangos clipfwrdd gyda darn o bapur wedi'i fewnosod ynddo. Ar y papur, gweir y geiriau ‘Deall eich arferion gwario’. Mae rhywfaint o nodiadau banc a chyfrifiannell o gwmpas y clipfwrdd.
Ffigur 2 A yw eich arferion gwario’n achosi problemau?
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12