Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3 Gallai eich arferion amharu ar eich dewisiadau gwario

Yn ogystal â’r ffactorau cymdeithasol sy’n effeithio ar y ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau ariannol, mae nifer o arferion drwg a all gael effaith niweidiol ar ein penderfyniadau. Nawr byddwch yn edrych ar rai o’r ymddygiadau hyn.

Mae'r ffigur yn dangos clipfwrdd gyda darn o bapur wedi'i fewnosod ynddo. Ar y papur, gweir y geiriau ‘Deall eich arferion gwario’. Mae rhywfaint o nodiadau banc a chyfrifiannell o gwmpas y clipfwrdd.
Ffigur 2 A yw eich arferion gwario’n achosi problemau?
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.