Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.1 Dewis dwyn buddion ariannol ymlaen a gohirio gwariant

Mae tystiolaeth yn awgrymu, o gael dewis, y byddai’n well gan oddeutu un rhan o bump ohonom dderbyn llai o arian yn awr yn hytrach na mwy o arian yn ddiweddarach. Dangoswyd hyn mewn arolwg gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (This is Money, 2013 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), a ganfu y byddai’n well gan un person o bob pump gael £200 heddiw yn hytrach na £400 ymhen pedwar mis!

Mae’r dewis hwn hefyd yn golygu bod yn well gan bobl ohirio taliadau yn hytrach na’u gwneud ar unwaith. Gall y nodwedd ymddygiadol hon i ohirio taliadau arwain at wneud penderfyniadau gwael wrth dalu am nwyddau – er enghraifft, talu am yswiriant car mewn taliadau misol dros flwyddyn yn hytrach nag yn llawn adeg prynu. Os ydych yn talu mewn rhandaliadau dros flwyddyn, rydych yn ymrwymo i drefniant benthyciad gyda'r darparwr yswiriant. Gan fod y gyfradd llog a godir yn aml yn uchel iawn, mae dewis talu yn y ffordd hon fel arfer yn benderfyniad ariannol gwael.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12