Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Acknowledgements

Cydnabyddiaeth

This free course was written by Martin Upton in collaboration with Money Saving Expert. It was first published in English in May 2020.

This course is an adapted and translated extract by The Open University in Wales.

We are grateful to MoneySavingExpert https://www.moneysavingexpert.com/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] for their support and permission to translate transcripts to audio from the MSE videos contained in the original course. https://www.open.edu/ openlearn/ money-business/ mses-academy-money/ content-section-overview?active-tab=description-tab In this course, we have placed a link wherever the translated content appears, to the source in the English version of the course.

This course was originally created by The Open University with contributions and collaboration from MoneySavingExpert.com. The content unless otherwise stated in the course or in the acknowledgements below (or identifiable as third party content in the course) is owned and/or controlled by The Open University and/or MoneySavingExpert.com and is made available subject to the Creative Commons 4.0 licence: https://creativecommons.org/ licenses/ by-nc-nd/ 4.0/  

Darllenwch delerau’r drwydded a glynwch wrthynt bob amser.

Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r canlynol nad yw’n destun trwyddedu Creative Commons oni nodir hynny.

Testun:

13. Detholiad: Addaswyd o Callaghan, G., Fribbance, I. a Higginson, M. (gol) tt 109-10 (2012) Personal Finance (2il argraffiad), Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Ffigurau:

Week 1

Ffigur 1: Roman Samborskyi; Shutterstock.com

Ffigur 2: designer491; Shutterstock.com

Ffigur 3: Natee Photo; Shutterstock.com

Ffigur 4: garetsworkshop; Shutterstock.com

Ffigur 5: nito; Shutterstock.com

Ffigur 8: Adam Fagen in Flickr https://creativecommons.org/ licenses/ by-nc-sa/ 2.0/

Gweithgaredd 12 Canfod gwefan amheus: artwork by The Open University. MAS ™ for illustration only and is a reputable company. Other identifiable and reputable Logos/Trademarks for purpose of illustration

Ffigur9: WAYHOME studio/Shutterstock.com

Clyweledol

Audio Visual/Transcripts

Video 1: Introduction to Session 1: Welsh translation by The Open University courtesy: MoneySavingExpert https://www.moneysavingexpert.com/

Audio 2: The modern way to shop: ©The Open University

Video 3: A decision-making model: translation by The Open University courtesy of MoneySavingExpert https://www.moneysavingexpert.com/  

4.0: Transcript: Welsh translation of: Mark Fenton-O’Creevy, Professor of Organisational Psychology at The Open University Business School, speaking at the launch of the True Potential Centre for the Public Understanding of Finance on 14 November 2013 © The Open University

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os oes unrhyw hawlfraint, drwy amryfusedd, heb ei chynnwys, bydd y cyhoeddwyr yn falch iawn o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf posibl.

Peidiwch â cholli’r cyfle!

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i gael gwybod mwy trwy ddarllen y testun hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu drwy ymweld â'r Brifysgol Agored - www.open.edu/ openlearn/ free-courses.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12