Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

References

Cyfeirnodau
Bauman, Z. (1999) Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham, Open University Press.
Bourdieu, P. (1977) Outline of Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Currid-Halkett, E. (2017) The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class, Princeton, NJ, Princeton-University Press.
Callaghan, G., Fribbance, I. a Higginson, M. (gol) (2012) Personal Finance (2il argraffiad), Basingstoke, Palgrave Macmillan.
This Money (2013) ‘A nation living on the financial edge: more than a half of adults are struggling to keep up with bills and debt’ [Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.thisismoney.co.uk/ money/ bills/ article-2383414/ Money-Advice-Service-More-half-adults-struggling-bills-debt.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 16 Hydref 2019)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2016) ‘In control: A consultation on regulating spending during periods of poor mental health’ [Ar-lein]. Ar gael yn: http://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2016/ 07/ In-Control.pdf (Cyrchwyd 13 Mawrth 2020)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2019) ‘The Money and Mental Health Manifesto 2019’[Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2019/ 11/ Money-and-Mental-Health-Manifesto-2019.pdf (Cyrchwyd 19 Tachwedd 2019)
ONS (y Swyddfa Ystadegau Gwladol) (2010)
Veblen, T. (1925) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, Llundain, Allen ac Unwin.
Weber, M (1948 [1924]) ‘Class, status and party’, yn Gerth, H. H. and Wright Mills, C. (gol a chyf) Essays from Max Weber, Llundain, Routledge & Kegan Paul.
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.