Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

References

Cyfeirnodau
Bauman, Z. (1999) Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham, Open University Press.
Bourdieu, P. (1977) Outline of Theory and Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Currid-Halkett, E. (2017) The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class, Princeton, NJ, Princeton-University Press.
Callaghan, G., Fribbance, I. a Higginson, M. (gol) (2012) Personal Finance (2il argraffiad), Basingstoke, Palgrave Macmillan.
This Money (2013) ‘A nation living on the financial edge: more than a half of adults are struggling to keep up with bills and debt’ [Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.thisismoney.co.uk/ money/ bills/ article-2383414/ Money-Advice-Service-More-half-adults-struggling-bills-debt.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 16 Hydref 2019)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2016) ‘In control: A consultation on regulating spending during periods of poor mental health’ [Ar-lein]. Ar gael yn: http://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2016/ 07/ In-Control.pdf (Cyrchwyd 13 Mawrth 2020)
Y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl (MMHPI) (2019) ‘The Money and Mental Health Manifesto 2019’[Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.moneyandmentalhealth.org/ wp-content/ uploads/ 2019/ 11/ Money-and-Mental-Health-Manifesto-2019.pdf (Cyrchwyd 19 Tachwedd 2019)
ONS (y Swyddfa Ystadegau Gwladol) (2010)
Veblen, T. (1925) The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, Llundain, Allen ac Unwin.
Weber, M (1948 [1924]) ‘Class, status and party’, yn Gerth, H. H. and Wright Mills, C. (gol a chyf) Essays from Max Weber, Llundain, Routledge & Kegan Paul.
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12