Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

Actiwarïaid
Gweithwyr proffesiynol sy’n arbenigo mewn dadansoddi yswiriant.
Defnydd amlwg
Defnydd rhodresgar o nwyddau neu arddangos cyfoeth sydd â’r bwriad o greu atyniad ac ennill bri gan eraill.
Defnydd anamlwg
Defnydd sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw sydd wedi’i fwriadu i adlewyrchu statws diwylliannol unigolyn.
Dosbarthiadau cymdeithasol
Trefn anffurfiol o bobl mewn cymdeithas ar sail incwm, addysg, galwedigaeth a ffactorau eraill.
GDPR
Rheoliad Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd ar Ddiogelu Data. Rheoliad gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n ymdrin â diogelu data ar gyfer y cyhoedd.
GIG
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU.
Gwarchodaeth ad-daliad
Gwrthdroi trafodiad i ad-dalu defnyddiwr am brynu nwyddau neu wasanaethau yn dwyllodrus neu y mae anghydfod yn eu cylch.
Hewristigau
Llwybrau byr meddyliol i helpu i wneud penderfyniadau a datrys problemau.
Yswiriant bywyd
Yswiriant sy’n darparu taliad ar farwolaeth yr unigolyn sydd wedi’i yswirio. Mae yswiriant cyfnod gwastad (neu, yn syml, yswiriant cyfnod) yn darparu yswiriant ar gyfer cyfnod penodol – dyweder, 10 mlynedd. Mae yswiriant oes gyfan, i’r gwrthwyneb, yn darparu yswiriant ar gyfer gweddill oes yr unigolyn sydd wedi’i yswirio.
AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12