Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

Glossary

Actiwarïaid
Gweithwyr proffesiynol sy’n arbenigo mewn dadansoddi yswiriant.
Defnydd amlwg
Defnydd rhodresgar o nwyddau neu arddangos cyfoeth sydd â’r bwriad o greu atyniad ac ennill bri gan eraill.
Defnydd anamlwg
Defnydd sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw sydd wedi’i fwriadu i adlewyrchu statws diwylliannol unigolyn.
Dosbarthiadau cymdeithasol
Trefn anffurfiol o bobl mewn cymdeithas ar sail incwm, addysg, galwedigaeth a ffactorau eraill.
GDPR
Rheoliad Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd ar Ddiogelu Data. Rheoliad gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n ymdrin â diogelu data ar gyfer y cyhoedd.
GIG
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU.
Gwarchodaeth ad-daliad
Gwrthdroi trafodiad i ad-dalu defnyddiwr am brynu nwyddau neu wasanaethau yn dwyllodrus neu y mae anghydfod yn eu cylch.
Hewristigau
Llwybrau byr meddyliol i helpu i wneud penderfyniadau a datrys problemau.
Yswiriant bywyd
Yswiriant sy’n darparu taliad ar farwolaeth yr unigolyn sydd wedi’i yswirio. Mae yswiriant cyfnod gwastad (neu, yn syml, yswiriant cyfnod) yn darparu yswiriant ar gyfer cyfnod penodol – dyweder, 10 mlynedd. Mae yswiriant oes gyfan, i’r gwrthwyneb, yn darparu yswiriant ar gyfer gweddill oes yr unigolyn sydd wedi’i yswirio.
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.