Mynd i'r prif gynnwys

Fe wnes i golli fy swydd chwe mis yn ôl ac mae wedi bod yn anodd iawn dod o hyd i swydd newydd. Yr wythnos hon, rydw i newydd gael cynnig swydd newydd. Mae yng nghefn gwlad. Bydd yn rhaid i mi symud fy hun a fy nheulu, ond rydyn ni wedi dod o hyd i dŷ y gallwn ni fforddio byw ynddo. Rydw i angen car i fynd yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Ond mae gen i sgôr credyd gwael iawn oherwydd fy mod i wedi colli llawer o daliadau oherwydd diffyg arian, felly mae’n mynd i gostio 20% o log i mi ar y benthyciad ac mae’r ad-daliadau dros 5 mlynedd yn mynd i roi pwysau arnom yn ariannol – ond gallwn ymdopi o drwch blewyn. Fodd bynnag, mae gen i gyfnod prawf o 3 mis yn fy swydd. Os nad ydw i’n cael y car, alla i ddim cymryd y swydd. Os byddaf yn cael y car ac yn cymryd y swydd ond yn methu fy nghyfnod prawf 3 mis, byddaf mewn trafferthion ariannol ac yn methu ad-dalu’r benthyciad car. Benthyca synhwyrol?

 2 Dyled dda o’i chymharu â dyled ddrwg