Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

3.3 Awgrymiadau da i helpu eich teilyngdod credyd

Mae’r rhan fwyaf o’r awgrymiadau allweddol ar gyfer rheoli a gwella eich sgôr credyd yn deillio o ‘arferion ariannol da’:

  • Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n hwyr yn gwneud unrhyw ad-daliadau gan y gallant ymddangos ar eich adroddiad credyd, – mae hyd yn oed rhai cytundebau rhentu wedi'u cofrestru.
  • Peidiwch â gwneud cais am lawer o gyfrifon mewn cyfnod byr, a cheisiwch osgoi unrhyw geisiadau cyn rhywbeth mawr, fel cais am forgais.
  • Ystyriwch gau cyfrifon cardiau credyd nad ydych yn eu defnyddio a thorri'r cardiau. Er nad ydych yn eu defnyddio, efallai y bydd y cyfyngiadau credyd ar gyfer y cardiau hyn yn cyfyngu ar eich gallu i fenthyca yn rhywle arall. Ond i gymhlethu pethau, gallai cael gwared â chardiau yr ydych chi wedi’u defnyddio’n gyfrifol am gyfnod hir o amser ostwng eich sgôr credyd felly mae’n aml yn well eu cadw ar agor, er nad yw’n wyddor fanwl. I daro llwybr canol teg – os oes gennych chi lawer o gardiau credyd nad ydych yn eu defnyddio, caewch rai cardiau, ond peidiwch â chau’r cwbl. Ac yn anad dim, peidiwch â gwario hyd eithaf eich terfynau.
  • Ceisiwch reoli eich dyledion tuag i lawr, gan ganolbwyntio ar y rhai drutaf yn gyntaf, gan y gall hyn helpu eich sgôr credyd.
  • Osgowch fenthyciadau diwrnod cyflog. Maen nhw nid yn unig yn ddrud iawn, ond gall presenoldeb un ar eich ffeil fod yn ergyd derfynol i geisiadau eraill.

Hefyd, cofiwch beidio byth â dweud celwydd wrth wneud unrhyw geisiadau am gredyd oherwydd, petai hynny’n cael ei ganfod, gallai hyn ddod yn ôl i’ch plagio chi.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12