Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

References

Cyfeirnodau
Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML) (2017) ‘Mortgage arrears fell in third quarter’ [Ar-lein] Ar gael yn https://www.cml.org.uk/ news/ press-releases/ mortgage-arrears-fell-in-third-quarter/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 21 Awst 2019)
Nationwide Building Society (2019) ‘UK House Prices Adjusted for Inflation’ [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.nationwide.co.uk/ about/ house-price-index/ download-data#xtab:uk-series (Cyrchwyd 9 Medi 2019).
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.