Mynd i'r prif gynnwys

Ffotograff o barti ymddeoliad mewn gweithle yw’r ffigur. Mae’r dyn sy’n ymddeol yn gafael mewn cacen. Mae ei gydweithwyr yn codi eu gwydrau iddo.

 3.2 Cynlluniau galwedigaethol: fel cael codiad cyflog