Mynd i'r prif gynnwys

Ffotograff o gwpl (iau) wedi ymddeol yw’r ffigur – dyn a menyw yn gwenu ac yn mwynhau eu hunain wrth gerdded o gwmpas harbwr. Mae cychod i'w gweld yn y cefndir.

 1 Sut mae gwariant yn newid yn nes ymlaen mewn bywyd?