Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

7 Beth fydda i’n gallu ei wneud gyda fy mhensiwn pan fydda i’n ymddeol?

Pan fyddwch yn cyrraedd 55 oed gallwch godi (neu ‘dynnu i lawr’) hyd at 25% o'ch pot pensiwn yn ddi-dreth. Mae hyn wedi bod yn wir ers sawl blwyddyn. Ond, noder bod y disgwyl i'r oedran lle y gellir gwneud hyn godi i 57 oed yn 2028.

Ffotograff o gwpl hŷn yw’r ffigur – dyn a menyw yn cerdded mewn coedwig.
Ffigur 10 Mae mwy o opsiynau wrth benderfynu sut i ddefnyddio’ch pot pensiwn nawr

Yr hyn sydd wedi newid yn fwyaf diweddar yw beth rydych chi’n gallu ei wneud gyda’r gweddill. Dim ond ychydig o opsiynau oedd gan bobl wnaeth ymddeol gyda chynlluniau pensiwn â chyfraniadau wedi’u diffinio cyn mis Ebrill 2015, oni bai am drosi’r gronfa bensiwn oedd ar ôl ganddynt yn flwydd-dal. Blwydd-dal yw pan ydych chi’n rhoi eich pot i gwmni yswiriant ac rydych chi’n cael incwm yn gyfnewid am hynny – am weddill eich oes yn y rhan fwyaf o achosion.

I bob pwrpas, yswiriant yw hwn yn erbyn byw am gyfnod hirach nag y byddai eich pot pensiwn yn para fel arall. Fodd bynnag, bydd darparwr y blwydd-dal yn cymryd cyfran o'r pot pensiwn mewn taliadau cyn troi'r hyn sy'n weddill yn incwm.

Fodd bynnag, ym mis Ebrill 2015, cafodd yr opsiynau ar gyfer defnyddio’r cronfeydd pensiwn cronedig oedd ar gael i'r rheini ar gynlluniau â chyfraniadau wedi’u diffinio eu newid yn radical o ganlyniad i ddeddfwriaeth newydd y llywodraeth, a nawr mae gennych chi fwy o ryddid. Y diwygiadau hyn a’u heffaith sy’n cael eu harchwilio nesaf.

AOM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach6

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored7.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad8 a Thystysgrifau9.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn10 a chofrestrwch i'n cylchlythyr11 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored12