Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

References

Cyfeirnodau
Age UK (2020) ‘Factsheet 48: Pension Credit’ [Ar-lein], https://www.ageuk.org.uk/ globalassets/ age-uk/ documents/ factsheets/ fs48_pension_credit_fcs.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd 3 Mai 2020).
Money Advice Service (MAS) (2019) ‘Rhyddhad treth ar gyfraniadau pensiwn’ [Ar-lein], https://www.moneyadviceservice.org.uk/ en/ articles/ tax-relief-on-pension-contributions (Cyrchwyd 31 Hydref 2019).
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) (2020) ‘Employee workplace pensions in the UK: 2019 provisional and 2018 final results’ [Ar-lein], https://www.ons.gov.uk/ employmentandlabourmarket/ peopleinwork/ workplacepensions/ bulletins/ annualsurveyofhoursandearningspensiontables/ 2019provisionaland2018finalresults#:~:text=1.-,Main%20points,comparable%20records%20began%20in%201997 (Cyrchwyd 13 Mawrth 2021).
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) (2019b) ‘Occupational Pension Schemes Survey, UK: 2018’ [Ar-lein], https://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ personalandhouseholdfinances/ pensionssavingsandinvestments/ bulletins/ occupationalpensionschemessurvey/ 2018 (Cyrchwyd 31 Hydref 2019).
Smart Pension (2017) ‘More people working beyond retirement age’ [Ar-lein], https://www.autoenrolment.co.uk/ news/ people-working-beyond-retirement-age (Cyrchwyd 1 Tachwedd 2019).
Aviva (2020) ‘Working after retirement – the facts’ [Ar-lein], https://www.aviva.co.uk/ retirement/ retired-life/ the-facts-of-working-after-retirement/ (Cyrchwyd 9 Mawrth 2019).
AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.