Academi Arian MSE
Academi Arian MSE

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Academi Arian MSE

4 Cwis hanner amser

Faint o dreth incwm a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG) fyddai’n cael eu talu gan rywun a oedd yn ennill £56,000 yn 2021/22?

Y lwfans personol di-dreth ar gyfer y flwyddyn oedd £12,570 a chyfradd y dreth ar incwm uwchben hyn (a hyd at £50,270) oedd 20%. Uwchben y lefel hon, roedd y gyfradd dreth uwch o 40% yn dechrau bod yn berthnasol.

Roedd cyfraniadau YG yn daladwy ar 12% o enillion dros £9,568 ac ar 2% ar gyfer enillion dros £50,270

Mae gwybodaeth am dreth incwm i’w gweld yn Adran 2 ac mae manylion cyfraniadau YG ar gael yn Adran 3.

Os byddai o gymorth i chi, ewch ati i ganfod eich ateb gan ddefnyddio’r broses ganlynol.

Cwis hanner amser

Incwm o gyflogaeth neu bensiwn£56,000
Llai lwfans personol
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Yn gadael tâl trethadwy o
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfradd sylfaenol %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfradd uwch %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Y dreth sydd i'w thalu yn y flwyddyn 2019/20
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Incwm o gyflogaeth£56,000
Trothwy ar gyfer talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfraniadau YG %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cyfraniadau YG %
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
ar
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Y cyfraniadau YG sydd i'w talu yn y flwyddyn 2019/20
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Incwm o gyflogaeth neu bensiwn£56,000
Llai lwfans personol£12,570
Yn gadael tâl trethadwy o£43,430
Cyfradd sylfaenol % ar £37,700£7,540
Cyfradd uwch % ar £5,730£2,292
Y dreth sydd i'w thalu yn y flwyddyn 2021/22£9,832
Incwm o gyflogaeth£56,000
Trothwy ar gyfer talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol (YG)£9,568
Cyfraniadau YG % ar £40,702£4,884.24
Cyfraniadau YG % ar £5,730£114.60
Y cyfraniadau YG sydd i'w talu yn y flwyddyn 2021/22£4,998.84

Sylwch nad yw cyfraniadau YG yn cael eu talu ar bensiynau.

AOM_2

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.