Mynd i'r prif gynnwys

Bys yn pwyntio at amrywiaeth o eiconau ar sgrin. Mae’r rhan fwyaf o’r eiconau yn darlunio amlinellau o bobl mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, gan gynnwys rhywun yn codi’i ysgwyddau, unigolyn yn gwisgo bag cefn, unigolyn â beic, rhywun yn eistedd yn darllen papur newydd, a rhywun yn pwyntio at siart godi

 1 Buddion ymgysylltu â rhwydweithiau ar-lein