Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

Adran 1: Dylunio datganoli

Cyflwyniad

Felly, sut gwnaeth Cynulliad a ddaeth i fodolaeth o drwch blewyn ennill ddigon o bŵer i alw ei hun yn Senedd a gosod trethi mewn llai nag 21 mlynedd? Yr ateb yw cyfres o adolygiadau, diwygio a deddfwriaeth – dim un yn hawdd. Diben yr adran hon yw nodi'r broses honno mewn trefn gronolegol yn bennaf. Cyn gwneud hynny, bydd yn fuddiol ystyried yn fras y pleidiau gwleidyddol sy'n dominyddu gwleidyddiaeth yng Nghymru a'u safbwyntiau ar ddatganoli.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.