Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

4 Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

Yn etholiad 2003 gostyngodd y ganran a bleidleisiodd o 46% i 38%. A oedd gan bleidleiswyr yng Nghymru lai o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ddatganoledig? Cafodd y Cynulliad cyntaf ddechreuad anodd. Byddai ymgeisiau i ddatrys yr heriau cynnar hynny yn dominyddu'r ail.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.