Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

5 Y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Roedd ymgeisiau i wella'r setliad datganoli problematig yn mynd â llawer o amser yr ail Gynulliad. Yn ystod y trydydd, roedd newid gwleidyddol sylweddol. Ffurfiodd Plaid Cymru glymblaid â Llafur Cymru – a phris ei chefnogaeth oedd ymrwymiad i ddatblygu'r setliad ymhellach.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.