Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

6 Y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Ffurfiodd y Pedwerydd Cynulliad yn ystod cyfnod cymharol sefydlog yn wleidyddol. Roedd gan Lafur 30 o seddau yn y Cynulliad felly gallai lywodraethu heb bartner mewn clymblaid. Roedd y prif densiynau'n deillio o'r cydberthnasau â llywodraeth glymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan.

Rhoddwyd pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad ar 5 Mai 2011. Gallai bellach ddeddfu yn yr 20 o feysydd a ddatganolwyd i Gymru heb droi at San Steffan. Y darn cyntaf o ddeddfwriaeth a basiwyd oedd Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol Cymru, ym mis Tachwedd 2011.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.