Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

7.2 Cynulliad yn troi'n Senedd

Yn 2017, cyhoedd panel arbenigol adroddiad pwysig yn galw am newidiadau sylweddol i faint a threfniadau etholiadol y Cynulliad. Tra bod cynyddu nifer yr ACau yn bwnc dadleuol, bu'n haws mynd ar drywydd rhai o argymhellion eraill y panel. Cyflwynodd Comisiwn y Cynulliad Fil y Senedd ac Etholiadau (Cymru) ym mis Chwefror 2019. Roedd iddo dri phrif ddiben:

  • ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd
  • gostwng oedran pleidleisio gofynnol etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol i 16 oed
  • cyflawni diwygiadau eraill i drefniadau etholiadol a gweithredol y Cynulliad Cenedlaethol.

Cafodd gefnogaeth yr uwch-fwyafrif angenrheidiol ar 27 Tachwedd 2019.

Ar 6 Mai 2020 – flwyddyn un union cyn Etholiadau Senedd 2021 – cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei ailenwi'n swyddogol yn Senedd Cymru, neu'r Senedd fel y caiff ei hadnabod yn gyffredin.

Daeth Aelodau'r Senedd yn Aelodau o'r Senedd (AS) neu'n Members of the Senedd yn Saesneg.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.