Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

Deilliannau Dysgu

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • deall pam y cafodd pŵer ei ddatganoli i Gymru

  • disgrifio'r modd y datblygodd y setliad datganoli yn sylweddol rhwng 1999 a 2020

  • nodi'r materion sy'n wynebu'r setliad datganoli yng Nghymru ar hyn o bryd

  • deall sut mae materion hunaniaeth yn gysylltiedig â datganoli.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.