Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

3.1 Dadleuon yn erbyn mwy o ASau

Mae’r dadleuon yn erbyn mwy o ASau yn canolbwyntio ar amhoblogrwydd gwario swm sylweddol fwy o arian cyhoeddus ar wleidyddion. Gan ymateb i alwadau am fwy o ACau yn 2013, dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig:

Byddai creu swyddi i wleidyddion yn cael ei gwestiynu, a hynny'n gywir, gan y cyhoedd yn ystod amser sy'n parhau i fod yn heriol i economi Cymru. Beth sydd ei angen yw mwy o graffu ar ddeddfwriaeth, gwell cysylltiad gyda'r cyhoedd a sesiynau Cynulliad sy'n hirach ac yn ymwneud mwy a materion cyfoes.

(BBC Cymru Fyw, 2013)

Mae rhai sy'n gwrthwynebu cynnydd yn nifer yr ASau yn dadlau y byddai aildrefnu'r amserlen seneddol yn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer craffu. Dyma farn y Ceidwadwyr Cymreig.

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.