Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

6 Crynodeb Adran 2

Rydych bellach wedi cyrraedd diwedd yr adran hon, lle rydych wedi dysgu am y materion sy'n wynebu gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw. Mae'r materion hyn yn cynnwys:

  • trafodaethau parhaus am degwch y setliad ariannol
  • pryderon mai Senedd Cymru yw'r unig ddeddfwrfa sylfaenol yn y byd heb ei awdurdodaeth gyfreithiol ei hun
  • dadleuon dros faint o Aelodau o'r Senedd ddylai fod
  • pryder cyffredin bod diffyg gweithgarwch craffu cadarn ym myd gwleidyddiaeth yng Nghymru
  • cydberthnasau rhyngsefydliadol heriol, sy'n aml yn cael eu gwaethygu gan wahaniaethau gwleidyddol rhwng pleidiau.

Gellir olrhain llawer o'r materion hyn yn ôl i densiynau yn y setliad datganoli gwreiddiol.

Gallwch nawr symud ymlaen i Adran 3 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.