Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

Deunydd darllen pellach

The Briefing Room ar BBC Radio 4 'Britain’s constitutional dilemma: who now runs the country?': https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0008p41
‘The State of the Union’ – Yr Athro Linda Colley a'r Athro Richard Wyn Jones: https://www.youtube.com/ watch?v=Lg8a0OWsU-Y [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]
Eichhorn, J. (2017) ‘Beyond anecdotes on lowering the voting age: new evidence from Scotland’, LSE [Ar-lein]. Ar gael yma https://blogs.lse.ac.uk/ politicsandpolicy/ votes-at-16-new-evidence-from-scotland/ (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
Poole, E.G., Ifan, G. a Phillips, D. (2016) ‘Barnett Squeezed? Options for a Funding Floor after Tax Devolution’, Wales Governance Centre [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.cardiff.ac.uk/ __data/ assets/ pdf_file/ 0007/ 1288276/ 161209-WGC-IFS-2nd-Report-Barnett-Squeezed.pdf (Cyrchwyd ar 25 Mai 2021).
DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.