Deall datganoli yng Nghymru
Deall datganoli yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Deall datganoli yng Nghymru

Cyfeiriadau

BBC Cymru Fyw (2013) ‘Galw am gynyddu nifer Aelodau Cynulliad’, BBC Cymru Fyw, 16 Hydref [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.bbc.co.uk/ cymrufyw/ 24540741 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
BBC News (2014) ‘Fewer than half the population know who runs Welsh NHS, says poll’, BBC News, 9 Mehefin [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.bbc.co.uk/ news/ uk-wales-politics-27739205 (Cyrchwyd ar 29 March 2021).
Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (2019) Cyfiawnder yng Nghymru dros Bobl Cymru [Ar-lein]. Ar gael yma https://llyw.cymru/ sites/ default/ files/ publications/ 2019-10/ Justice%20Commission%20WEL%20DIGITAL.pdf (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Huckle, T. (2016) ‘Why Wales needs its own legal jurisdiction’, IWA, 7 Ebrill [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.iwa.wales/ agenda/ 2016/ 04/ why-wales-needs-its-own-legal-jurisdiction/ (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Keep, W. (2020) The Barnett formula (House of Commons Library, No. 7386) [Ar-lein]. Ar gael yma https://commonslibrary.parliament.uk/ research-briefings/ cbp-7386/ (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Llywodraeth Cymru (2017) Prif Weinidog Cymru yn sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru [Ar-lein]. Ar gael yma https://llyw.cymru/ prif-weinidog-cymru-yn-sefydlu-comisiwn-ar-gyfiawnder-yng-nghymru (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
McAllister, L. (2020) ‘Backing away from addressing the National Assembly for Wales' size at this moment in our national history is defeatist and dangerous’, WalesOnline, 1 Chwefror [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.walesonline.co.uk/ news/ news-opinion/ backing-away-addressing-national-assembly-17667591 (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
Morgan, R. (2017) Rhodri: A Political Life in Wales and Westminster, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.
Senedd Cymru (2017) Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru [Ar-lein]. Ar gael yma https://busnes.senedd.cymru/ mgConsultationDisplay.aspx?id=259&RPID=1525773595&cp=yes (Cyrchwyd ar 31 Mawrth 2021).
Stanford, P. (2014) ‘Scottish Referendum: “My Barnett Formula needs to be tackled now - but no politician will”’, Telegraph, 19 Medi [Ar-lein]. Ar gael yma https://www.telegraph.co.uk/ news/ uknews/ scotland/ 11108848/ Scottish-Referendum-My-Barnett-Formula-needs-to-be-tackled-now-but-no-politician-will.html (Cyrchwyd ar 18 Mawrth 2021).
DEV_2

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.