Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Sesiwn 2: Unedau mesur

Cyflwyniad

Rydych yn dod ar draws problemau sy’n galw am gyfrifo bob dydd. Gallai’r problemau hyn fod yn ymwneud ag arian, amser, hyd, pwysau, cynhwysedd a thymheredd. Er enghraifft, pe baech chi’n prynu peiriant golchi dillad newydd, byddech yn mesur y gofod lle rydych eisiau ei roi o dan yr wyneb gweithio a gwneud yn siŵr eich bod yn dewis peiriant sy’n ddigon bach i fynd yn y gofod.

Yn y sesiwn hwn o’r cwrs, byddwch yn dysgu am fesur a chyfrifo hyd, pellter, pwysau, cynhwysedd (cyfaint), tymheredd ac amser. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio mesuriadau metrig gwahanol, fel cilometrau, metrau a chentimetrau, gramau a chilogramau, a litrau.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • mesur a deall meintiau gwrthrychau

  • darllen siart milltiredd i ganfod y pellter rhwng lleoedd

  • canfod pa mor drwm yw pethau a deall pwysau

  • mesur a deall cyfeintiau a chynwyseddau

  • mesur a chymharu tymereddau

  • mynegi amser gan ddefnyddio’r cloc 24 awr

  • gwneud cyfrifiadau gydag amser.

Download this video clip.Video player: a49_units_welsh_boards.mp4

Mae llawer o fathau a meintiau gwahanol o unedau mesur, sy’n gallu drysu rhywun. Os ydych chi’n cynllunio taith ac yn ceisio gweithio allan pa mor hir y bydd yn ei gymryd neu’n ceisio rhoi darn newydd o ddodrefn mewn ystafell, neu’n ceisio barnu beth yw pwysau rhywbeth gall deall unedau mesur fod yn hanfodol.

Mae’n hanfodol mesur pethau fel eich tymheredd, hyd a phellter yn gywir, yn union fel mesur pwysau.

Beth bynnag rydych yn ei fesur os cewch chi’r mesuriadau yn gywir y tro cyntaf bydd bywyd llawer yn haws.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.