Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.2 Mesur yn gywir

Er mwyn mesur yn gywir, gosodwch un pen yr ysgrifbin wrth y marc 0 ar y pren mesur. Os nad oes marc 0, defnyddiwch ben y pren mesur. Daliwch y pren mesur yn syth yn erbyn yr ysgrifbin. Pa farc mae’r pen arall yn ei gyrraedd?

Awgrym: Byddwch yn ofalus gyda’r darn o’r pren mesur neu’r tâp mesur sy’n fod cyn y marc cyntaf! Gwnewch yn siŵr bod beth bynnag sy’n cael ei fesur wrth y marc ‘sero’.

Described image
Ffigur 1 Mesur ysgrifbin

O’r diagram hwn, gallwch weld mai 15 cm yw hyd yr ysgrifbin.

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 3: Adeiladu silff ar gyfer DVDs

 1. Rydych eisiau adeiladu silff i ddal DVDs. Mae angen ichi wneud yn siŵr ei bod yn ddigon mawr! Beth yw uchder cas DVD?

  Described image
  Ffigur 2: Mesur cas DVD
 1. Does dim sgriwiau ar ôl gennych. Cyn ichi fynd i brynu rhagor, mae angen ichi fesur y sgriw olaf sydd gennych i wneud yn siŵr y byddwch yn prynu rhagor o’r un maint. Beth yw hyd y sgriw hon?

  Described image
  Ffigur 3 Mesur sgriw
 1. Beth yw lled pen y sgriw?

  Awgrym: Tynnwch linellau o ymyl pen y sgriw i lawr i’r pren mesur i’ch helpu i’w fesur.

  Described image
  Ffigur 4 Mesur pen sgriw

Ateb

 1. Uchder y cas DVD yw 19 cm.

  Described image
  Ffigur 5: Mesur ysgrifbin (ateb)
 2. Mae pen y sgriw hanner ffordd rhwng 2 a 3 cm, felly hyd y sgriw yw 2.5 cm (2 one divided by two cm) Noder nad yw’r mesuriad yn rhif cyfan. Yn aml mae’n rhaid mesur eitemau’n fanwl gywir. Mewn achos o’r fath, efallai na fydd yn briodol talgrynnu i’r centimetr agosaf, er enghraifft.

  Described image
  Ffigur 6 Mesur sgriw (ateb)
 3. Lled pen y sgriw yw 5 mm.

  Described image
  Ffigur 7 Mesur pen sgriw (ateb)
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored