Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

3.3 Trosi unedau pwysau metrig

Mae yna adegau pan mae’n rhaid ichi drosi rhwng unedau pwysau metrig. Mae Ffigur 25 yn dangos ichi sut i wneud hyn. Yn yr adran hon, byddwn yn ymarfer trosi rhwng gramau (g) a chilogramau (kg) yn unig.

Awgrym: Weithiau cyfeirir at bwysau fel màs.

Described image
Ffigur 25 Siart trosi pwysau

Enghraifft: Trosi unedau pwysau

 1. Troswch y canlynol o gilogramau i gramau:
  • a.4 kg = ? g
  • b.6 5 kg = ? g
 1. Troswch y canlynol o gramau i gilogramau:
  • a.8 000 g = ? kg
  • b.1  250 g = ? kg

Dull

 1. Fel y gwelwch o Ffigur 25, i drosi o gilogramau (kg) i gramau (g) mae angen ichi luosi â 1 000:
  • a.4 kg × 1 000 = 4 000 g
  • b.6.5 kg × 1 000 = 6 500 g
 1. I drosi o gramau (g) i gilogramau (kg), mae angen ichi rannu â 1 000:
  • a.8 000 g ÷ 1 000 = 8 kg
  • b.1 250 g ÷ 1 000 = 1.25 kg

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 13: Trosi unedau pwysau metrig

Cyfrifwch y canlynol heb ddefnyddio cyfrifiannell. Efallai y byddwch eisiau edrych yn ôl ar Sesiwn 1 i’ch atgoffa sut i luosi [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] a rhannu â 1 000.

Gallwch ail-wirio’ch atebion gyda chyfrifiannell os oes angen. Cofiwch wirio’ch atebion.

 1. Troswch y canlynol i gilogramau:
  • a.3 000 g
  • b.9 500 g
  • c.750 g
  • d.10 000 g
 1. Troswch y canlynol i gramau:
  • a.4 kg
  • b.1.5 kg
  • c.7.6 kg
  • d.2.25 kg

Ateb

 1. Mae’r atebion fel a ganlyn:
  • a.3 000 g ÷ 1 000 = 3 kg
  • b.9 500 g ÷ 1 000 = 9.5 kg
  • c.750 g ÷ 1 000 = 0.75 kg
  • d.10 000 g ÷ 1 000 = 10 kg
 1. Mae’r atebion fel a ganlyn:
  • a.4 kg × 1 000 = 4 000 g
  • b.1.5 kg × 1 000 = 1 500 g
  • c.7.6 kg × 1 000 = 7 600 g
  • d.2.25 kg × 1 000 = 2 250 g
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.