Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1 Siapiau

1.1 Polygonau

Yn syml, polygon yw’r term cyffredinol am siâp ag ochrau syth.

Gweithgaredd 1: Adnabod polygonau

Pa rai o’r siapiau canlynol sy’n bolygonau?

Described image
Ffigur 1 Chwe siâp

Ateb

Mae siapiau (a), (c), (d) ac (e) yn bolygonau. Nid yw siapiau (b) a (f) yn bolygonau oherwydd bod ganddynt ochrau crwm.

Polygon rheolaidd yw siâp ag ochrau sydd yr un hyd ac onglau sydd i gyd yr un maint.

Polygon â chwe ochr yw hecsagon. Hecsagonau yw’r ddau siâp yn Ffigur 2, ond dim ond un ohonynt sy’n hecsagon rheolaidd.

Described image
Ffigur 2 Dau hecsagon
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.