Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.3 Siapiau 2D a 3D

Mae ‘2D’ neu ‘ddau ddimensiwn’ yn golygu, yn syml, bod y siâp yn wastad. Gallwn luniadu siapiau 2D ar ddarn o bapur. Dangosir enghreifftiau cyffredin yn Ffigur 5.

Described image
Ffigur 5 Siapiau 2D

Mae siâp ‘3D’ (‘tri dimensiwn’) yn siâp solid. Mae ganddo dri dimensiwn, hynny yw, hyd, lled a dyfnder. Ffordd hawdd o feddwl am y gwahaniaeth rhwng siâp 2D ac un 3D yw gofyn ‘Pe bawn i’n disgleirio golau ar y siâp, a fyddai cysgod ganddo?’ Mae siapiau 3D yn creu cysgod ond nid yw rhai 2D yn gwneud.

Mae’n amlwg bod y sgrin rydych chi’n darllen hwn arni yn 2D, felly caiff siapiau 3D eu cynrychioli gan ddefnyddio tywyllu.

Described image
Ffigur 6 Siâp 2D a 3D

Gweithgaredd 3: 2D neu 3D?

Nodwch a yw’r siapiau canlynol yn rhai 2D neu’n rhai 3D:

Pa siapiau yn Ffigur 7 sy’n rhai 2D a pha rai sy’n 3D?

Described image
Ffigur 7 Siapiau 2D a 3D

Ateb

Mae siapiau (a), (c) ac (e) yn rhai 2D.

Mae siapiau (b), (d) ac (f) yn rhai 3D.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored