Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

5 Cyfaint

Cyfaint yw’r mesuriad o faint o ofod sydd mewn gwrthrych solid (3D). Caiff cyfaint ciwb neu giwboid ei fesur trwy luosi hyd â lled ag uchder. Caiff ei fesur bob amser mewn unedau ciwbig, fel mm3, cm3, m3, ac ati.

Enghraifft: Cyfaint ciwboid

Beth yw cyfaint bocs sydd â hyd o 8 cm, lled o 4 cm ac uchder o 2 cm?

Described image
Ffigur 27 Bocs

Dull

Y cyfaint yw:

8 cm × 4 cm × 2 cm

Gallwch ysgrifennu hyn hefyd fel:

32 cm (8 cm × 4 cm) × 2 cm = 64 cm3

Gwyliwch y clip canlynol i weld mwy o enghreifftiau:

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 11: Cyfrifo cyfaint

  1. Cyfrifwch y cyfeintiau canlynol:

Awgrym: Fel yn achos perimedr ac arwynebedd, efallai bydd angen ichi drosi i wneud yr unedau yr un peth.

HydLledUchderCyfaint
6 m2 m3 m
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
10 mm10 mm10 mm
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
36 mm2 cm4 cm
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
9 m2 m180 cm
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
  1. Lled pwll tywod plant yw 1 m a’i hyd yw 1.5 m. Pa gyfaint o dywod fyddai ei angen i lenwi’r pwll i ddyfnder o 10 cm? (Noder bod dyfnder yr un peth ag uchder ond wedi’i fesur ar i lawr.)

  2. Mae Dai wedi adeiladu storfa pren llosgi sy’n mesur 2 m × 1 m × 1 m. Mae Dai eisiau archebu pren yn barod at y gaeaf. Dim ond mewn llwythi 1.5 m3 mae’r cyflenwr lleol yn gwerthu pren. Fydd storfa Dai yn ddigon mawr i ddal un llwyth?

Ateb

  1. Mae’r ateb fel a ganlyn:

HydLledUchderCyfaint
6 m2 m3 m36 m3
10 mm10 mm10 mm1 000 mm3
36 mm (trosi i 3.6 cm)2 cm4 cm28.8 cm3
9 m2 m180 cm (trosi i f 1.8 m)32.4 m3
  1. Yn gyntaf mae angen ichi drosi 10 cm yn fetrau – mae’n 0.1 m. Yna gallwch gyfrifo’r arwynebedd:

    • 1 m × 1.5 m × 0.1 m = 0.15 m3

  2. Cyfaint storfa Dai yw 2 m × 1 m × 1 m = 2 m3 , felly bydd yn ddigon mawr i ddal un llwyth o’r pren llosgi.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi cyfrifo cyfaint ciwbiau a chiwboidau.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored