Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Sesiwn 3: Siapiau a gofod

Cyflwyniad

Pa mor aml mae’n rhaid ichi weithio gyda siapiau gwastad mewn sefyllfa bob dydd? Efallai y bydd angen ichi fesur o gwmpas gwrthrych, neu gynllunio sut i osod eich ystafell.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • enwi siapiau dau ddimensiwn a thri dimensiwn cyffredin

  • adnabod gwahanol fathau o ongl

  • gweithio allan y pellter o gwmpas siâp

  • gweithio allan arwynebedd siâp

  • gweithio allan cyfaint ciwb neu giwboid

  • defnyddio graddfa mewn lluniau a mapiau.

Download this video clip.Video player: a50_shape_welsh_boards.mp4

[CERDDORIAETH YN CHWARAE]

Byddwch yn aml yn gweithio gyda siapiau gwastad, p’un a ydych chi’n gweithio allan y ffordd fwyaf cost effeithiol i deilsio ystafell ymolchi, neu’n penderfynu faint o duniau paent y bydd arnoch eu hangen i addurno, a faint o lanedydd y bydd ei angen i lanhau ar ôl gorffen!

Bydd edrych ar siapiau a gofod yn cynnig ffyrdd defnyddiol iawn o feddwl am y byd, gan gynnwys sut y gall dyluniadau gwahanol gael effeithiau gwahanol, fel gwneud i ystafelloedd edrych yn fwy.

Bydd hyn oll yn eich helpu mewn tasgau pob dydd yn ogystal â llawer o feysydd yn eich astudiaethau a’ch gwaith.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored