Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

12 Crynodeb o Sesiwn 4

Rydych yn awr wedi cwblhau Sesiwn 4, ‘Trin data’. Os ydych wedi nodi unrhyw feysydd mae angen ichi weithio arnynt, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio’n ôl at yr adran hon o’r cwrs.

Erbyn hyn dylech chi fod yn gallu:

  • cael a dehongli gwybodaeth o dablau, diagramau, siartiau a graffiau

  • casglu a chofnodi data arwahanol, a threfnu a chynrychioli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol

  • canfod cymedr ac amrediad grŵp o rifau

  • defnyddio data i asesu tebygolrwydd canlyniad.

Bydd yr holl sgiliau a restrir uchod yn eich helpu wrth archebu gwyliau, darllen y papur newydd neu ddadansoddi canlyniadau yn eich gweithle.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.