Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Sesiwn 1: Gweithio gyda rhifau

Cyflwyniad

Mae’n anodd iawn ymdopi â bywyd pob dydd heb ddealltwriaeth sylfaenol o rifau.

Gall cyfrifiannell fod yn ddefnyddiol iawn, er enghraifft i’ch helpu i wirio’ch gwaith cyfrifo neu i drosi ffracsiynau’n ddegolion.

Er mwyn cwblhau’r gweithgareddau yn y cwrs hwn bydd arnoch angen papur nodiadau, ysgrifbin i gymryd nodiadau a gwneud cyfrifiadau a chyfrifiannell.

Mae Sesiwn 1 yn cynnwys llawer o enghreifftiau o rifedd o fywyd pob dydd, gyda llawer o weithgareddau dysgu cysylltiedig â nhw sy’n cynnwys rhifau cyfan, ffracsiynau, degolion, canrannau, cymarebau a chyfrannedd.

Erbyn diwedd y sesiwn hwn, byddwch yn gallu:

  • gweithio gyda rhifau cyfan
  • talgrynnu
  • deall ffracsiynau, degolion a chanrannau, a’r cywertheddoedd rhyngddynt
  • defnyddio cymarebau a chyfrannedd
  • deall fformwlâu geiriau a pheiriannau ffwythiant.
Download this video clip.Video player: a49_units_welsh_boards.mp4

[CERDDORIAETH YN CHWARAE]

Os ydych yn siopa, yn brysur yn y gwaith neu hyd yn oed yn y tŷ, mae rhifau ym mhob man.

Mae’n amhosibl eu hosgoi. O wybod maint y dillad i’w prynu i weithio allan faint o arian sydd gennych i’w wario, mae’n anodd dychmygu byd heb rifau.

Mae dealltwriaeth sylfaenol o fathemateg a rhifau yn bwysig i gynifer o benderfyniadau a wnawn yn ein bywydau pob dydd. A beth bynnag rydych yn ei brynu, bydd rhaid ichi ymdrin â ffracsiynau a chanrannau hefyd, sy’n gallu bod yn ddefnyddiol iawn wrth weithio allan a yw cynnig arbennig yn fargen mewn gwirionedd. Os ydych chi’n cymysgu sment, mae cymhareb a chyfrannedd yn bwysig iawn, yn yr un ffordd â phe baech chi’n gweithio allan y meintiau cywir o gynhwysion pan fyddwch yn pobi.

Mewn bywyd pob dydd, does dim rhaid i rifau fod yn her. Gallan nhw fod yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd.

End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.