Mynd i'r prif gynnwys

Montage o dri llun: (top chwith) poster yn darllen ‘Bydd 50% o’r boblogaeth yn ordew erbyn 2050’; (top dde)label pris yn darllen ‘Sêl cau’r siop: popeth yn ½ pris’; (gwaelod) papur newydd â’r pennawd ‘Dyfarnu £2.5 miliwn o iawndal am dresmasu ar breifatrwydd’.

 6 Cywertheddoedd rhwng ffracsiynau, degolion a chanrannau