Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1 Rhifau cyfan

Beth yw rhif cyfan? Yr ateb yn syml yw ‘unrhyw rif nad yw’n cynnwys ffracsiwn neu ran ddegol’.

Felly er enghraifft, mae 3 yn rhif cyfan, ond NID yw one divided by two neu 3.25 yn rhifau cyfan.

Gall rhifau fod yn bositif neu’n negatif.

Gellir ysgrifennu rhifau positif ag arwydd plws (+) neu hebddo, felly’r un peth yw 3 a +3.

Mae rhifau negatif ag arwydd minws (-) o’u blaen bob amser, fel –3, –5 or –2.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.