Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.1 Rhifau positif a gwerth lle

Described image
Ffigur 1 Gwerth Lle

Dewch inni edrych yn fwy manwl ar rifau positif.

Mae gwerth lle digid mewn rhif yn dibynnu ar ei safle neu le yn y rhif:

Gwerth yr 8 yn 58 yw 8 o unedau.

Gwerth y 3 yn 34 yw 3 o ddegau.

Gwerth y 4 yn 435 yw 4 o gannoedd.

Gwerth y 6 yn 6  758 yw 6 o filoedd.

Gweithgaredd 1: Gweithio gyda gwerth lle

 1. Ysgrifennwch 4 025 mewn geiriau.
MCDU
4025

Ateb

4 025 mewn geiriau yw pedair mil a dau ddeg pump.

 1. Ysgrifennwch chwe mil, pedwar cant a saith deg dau mewn ffigurau.
MCDU
chwechpedwarsaithdau

Ateb

Chwe mil, pedwar cant a saith deg dau mewn ffigurau yw 6 472.

 1. Dyma ganlyniadau etholiad i fod yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Hawthorn:

  • John Smith: 436 o bleidleisiau
  • Sonia Cedar: 723 o bleidleisiau
  • Pat Kane: 156 o bleidleisiau
  • Anjali Seedher: 72 o bleidleisiau

  Pwy enillodd yr etholiad?

  Gwiriwch eich ateb gyda’n hadborth cyn mynd ymlaen.

Ateb

Y person sy’n ennill yr etholiad yw’r un sy’n cael y nifer fwyaf o bleidleisiau.

Er mwyn canfod y nifer fwyaf, mae angen inni gymharu gwerth digid cyntaf pob rhif. Os yw’r digid hwn yr un peth ar gyfer unrhyw rai o’r rhifau, yna mae angen inni fynd ymlaen i gymharu gwerth yr ail ddigid ym mhob rhif, ac yn y blaen.

 • Gwerth y digid cyntaf yn 436 yw 4 o gannoedd.
 • Gwerth y digid cyntaf yn 723 yw 7 o gannoedd.
 • Gwerth y digid cyntaf yn 156 yw 1 cant.
 • Gwerth y digid cyntaf yn 72 yw 7 o ddegau.

Mae cymharu gwerthoedd digid cyntaf pob rhif yn dweud wrthym mai 723 yw’r nifer fwyaf, felly Sonia Cedar yw enillydd yr etholiad.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored