Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.2 Rhifau â seroau

Mae’r sero mewn rhif yn chwarae rhan bwysig iawn wrth benderfynu ei werth.

Ysgrifennir pedwar cant:

CDU
400

Mae angen inni roi i mewn y ddau sero i ddangos mai pedwar cant yw’r rhif, nid pedwar.

Ysgrifennir chwe chant a saith:

CDU
607

Mae arnom angen y sero i ddangos nad oes dim degau.

Gweithgaredd 2: Gwerth lle

Llenwch y blychau i ddangos gwerth pob rhif. Mae’r ddau gyntaf wedi’u gwneud ichi.

RhifMCDU
584584
690690
708
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
302
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
4 290
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
5 060
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
2 100
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
3 009
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
You can type text here, but this facility requires a free OU account. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Mae’r atebion fel a ganlyn:

RhifMCDU
584584
690690
708708
302302
4 2904290
5 0605060
2 1002100
3 0093009
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored