Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.8 Division

Rhannu â 10, 100 a 1 000

÷ 10

Er mwyn rhannu rhif cyfan â 10 (pan mae’r rhif yn gorffen gyda sero), tynnwch sero o ddiwedd y rhif i’w wneud 10 gwaith yn llai. Er enghraifft:

20 ÷ 10 = 2

60 ÷ 10 = 6

100 ÷ 10 = 10

÷ 100

Er mwyn rhannu rhif cyfan â 100 (pan mae’r rhif yn gorffen gyda dau sero o leiaf), tynnwch ddau sero o ddiwedd y rhif.

300 ÷ 100 = 3

2 500 ÷ 100 = 25

6 000 ÷ 100 = 60

÷ 1 000

Er mwyn rhannu rhif cyfan â 1000 (pan mae’r rhif yn gorffen gyda thri sero o leiaf), tynnwch dri sero o ddiwedd y rhif.

000 ÷ 1 000 = 4

32 000 ÷ 1 000 = 32

50 000 ÷ 1 000 = 50

Gweithgaredd 12: Rhannu â 10, 100 a 1 000

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 70 ÷ 10
 2. 32 ÷ 10
 3. 120 ÷ 10
 4. 8 500 ÷ 100
 5. 2 100 ÷ 100
 6. 52 000 ÷ 100
 7. 34 000 ÷ 1 000
 8. 120 000 ÷ 1 000
 9. 450 000 ÷ 1 000
 10. Caiff prennau mesur eu gwerthu mewn bocsys o ddeg. Faint o focsys fydd 350 o brennau mesur yn eu llenwi?
 11. Mae 100 centimetr mewn 1 metr. Beth yw 18 000 centimetr mewn metrau?
 12. Mae deg o bobl yn ennill £16 000 ar y loteri ac yn ei rannu. Faint o arian fydd pob un yn ei ennill?

Ateb

 1. 7
 2. 32
 3. 12
 4. 85
 5. 21
 6. 520
 7. 34
 8. 120
 9. 450
 10. 35 o focsys
 11. 180 metr
 12. £1 600
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.