Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Rhannu byr a rhannu hir

Rhannu byr

Gwyliwch y fideo canlynol am rannu byr i’ch helpu i gwblhau’r gweithgaredd:

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 13: Rhannu rhifau cyfan (rhannu byr)

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 969 ÷ 3

 2. 3 240 ÷ 8

 3. 7 929 ÷ 9

 4. 34 125 ÷ 5

 5. 14 508 ÷ 8

 6. 80 225 ÷ 4

 7. Mae syndicet o chwech yn ennill £135 000 ar y loteri. Faint fydd pob person yn ei gael?

 8. Mae ffatri yn rhoi 34 000 o fysedd pysgod mewn bocsys o 8. Faint o focsys sy’n cael eu llenwi?

Noder bod gweddillion gan rai o’r atebion.

Ateb

 1. 323
 2. 405
 3. 881
 4. 6 825
 5. 1 813 r4
 6. 20 056 g1
 7. £22 500 yr un
 8. 4 250 o focsys

Rhannu hir

Gwyliwch y fideo canlynol am rannu hir i’ch helpu i gwblhau’r gweithgaredd:

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 14: Rhannu rhifau cyfan (rhannu hir)

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 648 ÷ 18
 2. 377 ÷ 29
 3. 298 ÷ 14
 4. 1 170 ÷ 18
 5. 42 984 ÷ 12
 6. Mae Siân yn ennill £12 540 y flwyddyn. Faint mae hi’n ei ennill pob mis?
 7. Mae Alun yn prynu car sy’n costio £8 550. Mae eisiau talu amdano dros 15 mis. Faint fydd e’n ei gostio pob mis?

Nawr gwiriwch eich cyfrifiadau gyda chyfrifiannell cyn edrych ar yr atebion.

Ateb

 1. 36
 2. 13
 3. 21 r4
 4. 65
 5. 3 582
 6. £1 045 y mis
 7. £570 y mis
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored