Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

Rhannu byr a rhannu hir

Rhannu byr

Gwyliwch y fideo canlynol am rannu byr i’ch helpu i gwblhau’r gweithgaredd:

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 13: Rhannu rhifau cyfan (rhannu byr)

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 969 ÷ 3

 2. 3 240 ÷ 8

 3. 7 929 ÷ 9

 4. 34 125 ÷ 5

 5. 14 508 ÷ 8

 6. 80 225 ÷ 4

 7. Mae syndicet o chwech yn ennill £135 000 ar y loteri. Faint fydd pob person yn ei gael?

 8. Mae ffatri yn rhoi 34 000 o fysedd pysgod mewn bocsys o 8. Faint o focsys sy’n cael eu llenwi?

Noder bod gweddillion gan rai o’r atebion.

Ateb

 1. 323
 2. 405
 3. 881
 4. 6 825
 5. 1 813 r4
 6. 20 056 g1
 7. £22 500 yr un
 8. 4 250 o focsys

Rhannu hir

Gwyliwch y fideo canlynol am rannu hir i’ch helpu i gwblhau’r gweithgaredd:

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gweithgaredd 14: Rhannu rhifau cyfan (rhannu hir)

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 648 ÷ 18
 2. 377 ÷ 29
 3. 298 ÷ 14
 4. 1 170 ÷ 18
 5. 42 984 ÷ 12
 6. Mae Siân yn ennill £12 540 y flwyddyn. Faint mae hi’n ei ennill pob mis?
 7. Mae Alun yn prynu car sy’n costio £8 550. Mae eisiau talu amdano dros 15 mis. Faint fydd e’n ei gostio pob mis?

Nawr gwiriwch eich cyfrifiadau gyda chyfrifiannell cyn edrych ar yr atebion.

Ateb

 1. 36
 2. 13
 3. 21 r4
 4. 65
 5. 3 582
 6. £1 045 y mis
 7. £570 y mis
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.