Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

4.3 Cyfrifiadau yn defnyddio degolion

Pan rydych chi’n gwneud unrhyw gyfrifiad gyda degolion – hynny yw, adio, tynnu, lluosi a rhannu – mae’n bwysig iawn gwneud yn siŵr bod y pwynt degol yn y lle cywir. Os na wnewch hynny, bydd eich ateb yn anghywir.

Adio a thynnu degolion

Pan rydym yn adio neu dynnu degolion, mae’n bwysig unioni’r pwyntiau degol.

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 14.08 + 4.1
 2. 34.45 – 2.3

Dull

Described image
Ffigur 24 Cyfrifo gan ddefnyddio degolion

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 27: Defnyddio degolion

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol gan ddefnyddio dulliau ysgrifenedig. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

 1. 4.2 + 3.7
 2. 6.7 – 5.1
 3. 42.19 + 13.5
 4. 74.8 – 24.3
 5. £163.25 + £27.12
 6. 2.1 m – 0.75 m

Ateb

 1. 7.9
 2. 1.6
 3. 55.69
 4. 50.5
 5. £190.37
 6. 1.35 m
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.