Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

5.2 Canfod canrannau gan ddefnyddio cyfrifiannell

Mae yna ffyrdd gwahanol o weithio allan canrannau ar gyfrifiannell. Gallwch weithio allan unrhyw ganran ar gyfrifiannell trwy rannu â 100 yn gyntaf (i ganfod 1%) ac yna lluosi’r swm â’r ganran mae arnoch ei hangen.

Os gofynnir ichi gyfrifo 20% o 80, gallech wneud fel a ganlyn:

80 ÷ 100 = 0.8

0.8 × 20 = 16

Fodd bynnag, yn aml bydd gan y rhan fwyaf o gyfrifianellau (gan gynnwys rhai ar ffonau symudol) fotwm canrannau. Mae’r botwm canrannau’n edrych fel hyn:

Described image
Ffigur 30 Y botwm canrannau ar gyfrifiannell

Er mwyn defnyddio’r botwm yn llwyddiannus wrth gyfrifo canrannau, byddech yn mewnbynnu’r swm i’ch cyfrifiannell fel a ganlyn.

Os gofynnir ichi ganfod 20% o 80, ar eich cyfrifiannell byddech yn mewnbynnu:

80 × 20%

Byddai hyn yn rhoi ichi’r ateb canlynol:

80 × 20% = 16

Os gofynnir ichi ganfod 20% o 80, ar eich cyfrifiannell byddech yn mewnbynnu:

20% × 80

Byddai hyn yn rhoi ichi’r ateb canlynol:

20% × 80 = 16

Gall cyfrifianellau gwahanol weithio mewn ffyrdd gwahanol, felly mae angen ichi ymgyfarwyddo â sut i ddefnyddio’r botwm % ar eich cyfrifiannell chi.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu sut i ddatrys problemau gan ddefnyddio canrannau, a sut i gyfrifo cynnydd a lleihad canrannol.

FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored