Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram yn dangos merch ifanc a dyn yn eistedd ar y soffa. Mae'r ferch ar y chwith yn pwyso dros ochr y soffa gyda chlustog ar ei glin, ac mae wedi troi oddi wrth y dyn. Mae'r dyn ar y dde yn wynebu cefn y ferch, gyda'i freichiau wedi'u dal allan mewn ffordd ymholgar, ac mae'n siarad.

 1.2 Sut mae pethau'n mynd o chwith?