Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram yn dangos dyn ar y chwith yn syllu'n ddwys ar ei ffôn. Mae dwylo'r ferch ar y dde iddo wedi'u codi at ei hwyneb ac mae ei cheg ar agor, fel petai'n gwaeddu ar y dyn.