Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram yn dangos merch yn gafael mewn hufen iâ ac yn siarad. Mae breichiau'r dyn y mae'n siarad ag ef wedi'u croesi ac nid yw'n edrych arni.

 1.2 Sut mae pethau'n mynd o chwith?