Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram yn dangos saith person yn eistedd o amgylch bwrdd. Mae cwmwl o swigod siarad uwchlaw'r bwrdd yn awgrymu bod pawb yn siarad ar yr un pryd. Mae rhai wedi codi eu dwylo.

 1.2 Sut mae pethau'n mynd o chwith?