Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r diagram yn dangos person gyda phedair lefel o wrando (yn gysylltiedig â'r glust), sef (o'r brig i'r bôn): Gwrando Cosmetig, Gwrando Sgyrsiol, Gwrando Gweithredol a Gwrando Astud.

 3.2 A oes angen i ni fod yn wrandawyr gweithredol bob amser?