Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Canlyniadau Dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

  • deall pwysigrwydd cyfathrebu da a'r gwahanol ffyrdd o gyfathrebu, yn cynnwys rôl gwrando'n weithredol
  • deall ffyrdd o ddatblygu sgiliau rhyngbersonol da a phwysigrwydd cadw cofnodion cywir a ffeithiol.
CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.